Nieuniknione utrudnienia związane z remontem torowiska na Rondzie Mogilskim i ul. Grzegórzeckiej

Obecnie jest realizowany projekt modernizacji torowiska na rondzie Mogilskim, co prowadzi do zmian w organizacji ruchu drogowego w okolicach ulicy Mogilskiej. Przebudowa infrastruktury tramwajowej wiąże się z koniecznością czasowego zamknięcia ruchu w tym rejonie miasta. Operacje te wymagają wysokospecjalistycznego sprzętu, który już pracuje w pełnej gotowości, a asfalt systematycznie zostaje usuwany. Prace nie obejmują jedynie usunięcia starej nawierzchni, ale również wymiany torów.

Podobnie, przebudowa wiaduktu kolejowego na ulicy Grzegórzeckiej zaowocowała czasowym zawieszeniem ruchu tramwajowego w tym obszarze. W związku z tymi dużymi projektami infrastrukturalnymi, zostały wprowadzone pewne modyfikacje w rozkładzie jazdy tramwajów, które potrwają około 1,5 miesiąca. Aby zapewnić mieszkańcom możliwość przemieszczania się po mieście, uruchomione zostały tymczasowe linie autobusów zastępczych.

W praktyce oznacza to, że piesi i cykliści muszą korzystać ze specjalnie wyznaczonej kładki, aby bezpiecznie ominąć teren budowy. Ta alternatywna ścieżka ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi podczas trwania prac remontowych.

Dodaj komentarz