Najciekawsze zabytki w Krakowie

Kraków w Polsce i na świecie jest znany przede wszystkim z bogatej historii oraz niezwykłych dzieł architektonicznych. Stolicę Małopolski każdego roku odwiedza ponad 14 milionów turystów. Wśród zabytków w Krakowie, które odwiedzający najchętniej oglądają znajdują się: Wawel, Rynek Główny, Sukiennice czy Kazimierz. Sprawdź które zabytki w Krakowie warto zwiedzić podczas wizyty w mieście.

Najważniejsze zabytki w Krakowie – Wzgórze Wawelskie

Jednym z zabytków w Krakowie, który powinien zobaczyć każdy kto po raz pierwszy odwiedza miasto jest Wzgórze Wawelskie, czyli najbardziej charakterystyczny element Krakowa. Zwiedzanie tej atrakcji można podzielić na dwie części – sakralną i świecką. Pierwsza z nich obejmuje wizytę w Katedrze Królewskiej pw. Św. Stanisława BM i św. Wacława oraz w Muzeum Katedralnym im. Jana Pawła II. Zwiedzanie części świeckiej oznacza wizytę w Zamku Królewskim, czyli miejscem, w którym przez setki lat rezydowali polscy władcy. Podczas wizyty na Wzgórzu Wawelskim z dziećmi warto odwiedzić także Smoczą Jamę i ziejącego prawdziwym ogniem Smoka Wawelskiego.

Historia Wzgórza Wawelskiego

Przed wizytą na Wzgórzu Wawelskim warto poznać jego ciekawą historię, z którą związana jest legenda o powstaniu Krakowa. Królu Kraku oraz jego córce Wandzie, która Niemca nie chciała oraz o Smoku Wawelskim, którego pokonał szewc Skuba. Mówiąc o historii miasta trzeba też wspomnieć o roku 990, w którym Kraków stał się częścią państwa Mieszka I oraz o Bolesławie Chrobrym, który przyczynił się do budowy pierwszej katedry na Wawelu. Mimo, że pierwszą stolicą Polski było Gniezno, to Kraków cały czas prężnie się rozwijał i stanowił bardzo ważny ośrodek w państwie polskim. Podczas panowania Mieszka II poganie sprzeciwiali się narzuconemu im chrześcijaństwu, a w kraju nastały ciężkie czasy.

W tym samym okresie miał też miejsce najazd czeskiego księcia Brzetysława. Mimo tych trudnych wydarzeń Kraków nie ucierpiał tak mocno jak inne regiony Polski, dlatego Kazimierz Odnowiciel, który postawił sobie za cel odbudowę organizacji kościoła, oparł swoje działania na Krakowie. W ten sposób Wawel stał się istotnym ośrodkiem władzy. Mimo, że kolejni władcy nie rezydowali na Wawelu to miejsce to cały czas zyskiwało na wartości ze względu na rozwój organizacji kościelnej. Kraków powrócił do łask jeszcze za panowania Bolesława Krzywoustego, który określił go głównym miastem w Państwie. W 1320 roku na Wawelu odbyła się pierwsza koronacja królewska Władysława Łokietka. Od tego czasu Wzgórze stało się miejscem koronacji wszystkich polskich królów i królowych. Po śmierci Łokietka pochowano go w Katedrze Wawelskiej, co dało początek innym pochówkom władców i bohaterów narodowych w tym miejscu.

Co zwiedzać na Wawelu?

Dziś odwiedzający Wawel mogą podziwiać m.in. Prywatne Apartamenty Królewskie, które prezentują w jaki sposób dawniej żyły rodziny królewskie. Do dyspozycji gości są komnaty, sypialnie Zygmunta Starego, sala kolumnowa oraz mirowska. Na drugiej kondygnacji Zamku Królewskiego znajdują się Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, w których dawniej organizowano uroczyste wydarzenia, spotkania rangi państwowej takie jak audiencje, obrady Parlamentu, spotkania Rady czy bale i przyjęcia. Zwiedzanie Reprezentacyjnych Komnat Królewskich obejmuje wizytę w mieszkaniu urzędnika dworskiego, sali turniejowej, poselskiej, senatorskiej, pod Ptakami, pod Planetami, pod Orłem oraz Kaplicy Królewskiej.

Na szczególną uwagę zasługuje sala Poselska, w której znajdują się słynne arrasy króla Zygmunta Augusta i arrasy z herbami Polski i Litwy. Fani insygniów królewskich powinni odwiedzić także znajdujący się na Wawelu Skarbiec Koronny i Zbrojownię. Dawniej gromadzono tutaj wszystkie najcenniejsze skarby należące do rodziny królewskiej. Niestety większość z nich została skradziona przez najeźdźców, ale te które pozostały można podziwiać do dziś, tak jak Szczerbiec, czyli królewski miecz. Oprócz Zamku Królewskiego na Wawelu warto odwiedzić także wawelską Katedrę. To właśnie tutaj znajduje się wieża ze słynnym dzwonem Zygmunta i krypty zmarłych władców, bohaterów narodowych czy pary prezydenckiej.

Zabytki w Krakowie – Rynek Główny

Innym , ważnym zabytkiem w Krakowie jest Rynek Główny. Zajmuje on dumne pierwsze miejsce w rankingu największych średniowiecznych rynków w Europie i jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co ciekawe, kształt krakowskiego rynku prawie idealnie odwzorowuje kwadrat o długości boku 200 metrów. Dawniej Rynek był bardzo ważnym miejscem w mieście. To tutaj odbywały się ważne uroczystości i wydarzenia, takie jak Hołd Pruski albo przysięga Tadeusza Kościuszki. To właśnie na rynku pracował kat, który wymierzał sprawiedliwość. Dziś, spacerując po gwarnym placu można spróbować pysznych krakowskich obwarzanków i przyjrzeć się bliżej kilku okazałym budowlom, które należą do zbioru najważniejszych zabytków w Krakowie.

Zabytki na Rynku Głównym w Krakowie

Jednym z nich jest słynna, gotycka Bazylika Mariacka ze strzelistymi wieżam. Warto zwrócić uwagę na nierówne położenie budowli względem rynku. Jest to spowodowane faktem, że tak naprawdę stoi ona na Placu Mariackim, a nie na Rynku Głównym, który powstał przed tym jak wytyczono rynek.

Intrygującym elementem budowli są także dwie nierówne wieże. Związana jest z nimi pewna legenda, która głosi, że budowało je dwóch braci, z których jeden był bardziej zaprawiony w swoim rzemiośle. Kiedy skończył budowę swojej wieży, pomyślał, że nikt nie może być lepszy od niego i postanowił pozbawić swojego brata życia. Jak pomyślał, tak zrobił. Chwycił nóż i zabił brata. Nie mógł się pogodzić z tym co zrobił i dlatego popełnił samobójstwo tym samym nożem. Chcąc upamiętnić to dramatyczne wydarzenie, nigdy nie ukończono drugiej wieży, a nóż widnieje na krzyżu Sukiennic. Wewnątrz Bazyliki Mariackiej znajduje się słynny Ołtarz Wita Stworza, który jest uznawany za najbardziej wartościowe dzieło sztuki w mieście, a nawet w Polsce.

Najważniejsze zabytki w Krakowie – Sukiennice

Tuż obok Bazyliki Mariackiej stoi pomnik Adama Mickiewicza, który przez mieszkańców żartobliwie jest nazywany „Adasiem”. W samym centrum Rynku Głównego znajdują się Sukiennice, czyli najstarszy obiekt handlowy w dziejach miasta, a zarazem niezwykłe dzieło architektoniczne. Dawniej Sukiennice tworzył rząd kamiennych kramów przedzielonych brukowaną uliczką. Dopiero za panowania Kazimierza Wielkiego budowla zyskała gotycki i reprezentacyjny wygląd.

Niestety w roku 1555 uległa dużemu zniszczeniu podczas pożaru. Niewiele się zastanawiając, postanowiono odbudować ją w stylu, który w tamtym czasie stosowano w każdej nowo powstałej budowli. Nadano Sukiennicom renesansowego charakteru. Warto wiedzieć, że oprócz dwóch włoskich mistrzów architektury, którzy czuwali nad budową Sukiennic, pracował nad nimi także Polak – mistrz Pankracy. Dziś Sukiennice dzielą się na trzy kondygnacje. Parter, na którym można kupić krakowskie pamiątki. Piętro, gdzie mieści się galeria malarstwa i rzeźby polskiej XIX wieku oraz podziemia, w których znajduje się słynne Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nazywane inaczej podziemiami Rynku. W tym miejscu można dowiedzieć się więcej o losach średniowiecznego Krakowa.

Zabytki w Krakowie – Collegium Maius

Kolejnym ważnym zabytkiem w stolicy województwa małopolskiego jest Collegium Maius. Czyli pierwszy budynek najstarszego uniwersytetu w kraju oraz drugiego najstarszego w Europie Centralnej. Budynek ufundował Kazimierz Wielki, a kilkadziesiąt lat później został on odnowiony dzięki żonie Władysława Jagiełły. Jadwidze, która przed śmiercią zapisała cały swój majątek na odnowienie Uniwersytetu. Dlatego do dziś, uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najsłynniejszymi studentami, którzy pobierali nauki w murach uczelni byli: Jan III Sobieski, Mikołaj Kopernik oraz Karol Wojtyła. Dziś, budynek Collegium Maius nie jest już udostępniony dla studentów, znajduje się w nim Muzeum Uniwersytety Jagiellońskiego.

Zabytki W Krakowie – Synagoga Stara

Najstarszą zachowaną w Polsce świątynią judaistyczną jest Synagoga Stara przy ul. Szerokiej w Krakowie. Legenda głosi, że powstała jeszcze za panowania Kazimierza Wielkiego. W roku 1570 renesansowy mistrz z Florencji przebudował bożnicę i nadał jej renesansowego stylu. Zostawił jedynie gotyckie sklepienie krzyżowo-żebrowe. Dawniej Synagoga była centrum religijnym, administracyjnym oraz społecznym w krakowskim Kazimierzu, czyli dzielnicy zamieszkiwanej głównie przez ludność żydowską.

Getto Żydowskie w Krakowie

3 marca 1941 roku szef krakowskiego dystryktu wydał rozporządzenie o utworzeniu w mieście „Żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”. Getto powstało 20 marca w Podgórzu. Obszar 20 ha, na którym znajdowało się 320 domów zamieszkiwało 16000 osób, przez co często w jednym mieszkaniu, w bardzo niekomfortowych warunkach żyło kilka rodzin. Od 21 marca przekraczanie granic getta nie było możliwe bez przepustki. Bramy wejściowej cały czas pilnowała niemiecka i polska policja. Już w kwietniu wokół getta wzniesiono mur, któremu nadano kształt żydowskich nagrobków. Dziś pozostałością po getcie są dwie zachowane części murów, przy ul. Lwowskiej oraz Limanowskiego. Ponadto, na placu Bohaterów Getta umieszczono rzeźby w kształcie krzeseł, które mają przypominać obraz wyludnionego getta. Co miało miejsce po tym jak dokonano jego likwidacji.

Zabytki w Krakowie – Rydlówka

Rydlówka jest kojarzona przede wszystkim z miejscem tytułowego wesela z utworu Stanisława Wyspiańskiego. Miejsce to ma niezwykły charakter, ponieważ fikcja, którą pamiętamy z literatury łączy się tutaj z autentycznością niezwykle urokliwego miejsca. Poeta Lucjan Rydel nabył dworek w Bronowicach od Włodzimierza Tetmajera, aby zamieszkać w nim ze swoją przyszłą żoną Jadwigą Mikołajczykówną. To właśnie o ich weselu można przeczytać w słynnym utworze Wyspiańskiego. Rydlowie przez wiele lat troszczyli się o to, aby zachować pierwotny klimat tego miejsca oraz jego młodopolski charakter. W 1969 roku w budynku utworzono Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”. Co ciekawe, na pamiątkę jednej z postaci z „Wesela” 21 listopada każdego roku odbywa się tutaj ceremonia stawiania chochoła.

Dodaj komentarz