Miasta Przyjazne Turystycznie, a wśród nich Kraków!

Miasta Przyjazne Turystycznie, eng. Tourism Friendly Cities, to inicjatywa organizowana przez grupę dziesięciu europejskich miast. Poza Krakowem należą do niej: Wenecja, Druskienniki, Dún Laoghaire, Cáceres, Dubrownik, Utrecht, Braga, Rovaniemi oraz w roli lidera, Genua. Częściowe finansowanie programu zapewnia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Na czym polega projekt?

W największym skrócie przedstawiciele miast postawili przed sobą zadanie znalezienia nowych rozwiązań dla prowadzenia zrównoważonej turystyki. Program składa się z licznych spotkań, podczas których odbywają się sesję tzw. brainstormingu, czyli burzy mózgów. We wrześniu 2021 r. uczestnicy projektu spotkają się w Krakowie, gdzie przedstawiciele miast będą dywagowali nad wprowadzeniem istniejących oraz nowych rozwiązań na polu równoważenia turystyki.

Jak narodziła się ta inicjatywa?

Projekt powstał w wyniku kryzysu ekonomicznego, spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Miasta zaangażowane w inicjatywę znajdują się w różnych kręgach kulturowych, stąd równie wartościową i ważną zaletą programu jest wymiana doświadczeń i ciekawych rozwiązań pomiędzy jej uczestnikami. Głównym celem jest dobro społeczeństwa: odbudowanie turystyki nie ma odbywać się kosztem życia mieszkańców. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców i dobrobyt krakowian to kwestie równie ważne, co zrównoważona naprawa strat w polu turystyki. W każdym mieście możliwe rozwiązania są poddane pod opinię specjalnych instytucji, tzw. Lokalnych Grup Interesariuszy. W Krakowie w jej skład wchodzą m.in. członkowie Krakowskiego Forum Turystycznego. Na ostateczne podsumowanie projektu będzie trzeba jeszcze poczekać, ale uważam, że warto już teraz obserwować rozwój projektu.