Małopolska – kraina edukacyjnych triumfów, z Krakowem na czele

Najnowsze informacje sugerują, że krainą, w której edukacja stoi na najwyższym poziomie w Polsce, jest Małopolska, a jej flagowym miastem jest Kraków. Pochodzą one z zestawienia wyników i danych z najnowszych egzaminów maturalnych w 2023 roku, które zostały ogłoszone w ostatnim czasie. Wiadomości te dotyczą zarówno zdawalności matur jak i średnich wyników osiągniętych przez maturzystów.

Analiza tych danych wykazała, że abiturienci z Małopolski uzyskali najlepsze rezultaty spośród wszystkich absolwentów szkół średnich w Polsce. Szczegółowe dane z tego regionu wskazują również na szkoły, które szczególnie wyróżniają się względem innych. Mowa tu o liceach w Krakowie, gdzie młodzi ludzie ustanawiają imponujące rekordy edukacyjne. Co więcej, ich wyniki są znacznie wyższe od średnich dla całego regionu, przekraczając te wartości od kilkunastu do nawet ponad 20 procent.

Odkrycie tych faktów pozwoliło na wyłonienie lidera – szkoły, która na tle innych instytucji edukacyjnych wygląda najbardziej imponująco. Okazało się nim krakowskie V Liceum Ogólnokształcące. Ta elitarne placówka edukacyjna nie tylko prowadzi stawkę w Krakowie, ale również stanowi punkt odniesienia dla innych szkół na terenie całej Małopolski.

Dodaj komentarz