Maciej Ostrowski, były burmistrz Myślenic, mianowany pełnomocnikiem wojewody małopolskiego

Wojewoda małopolski, Krzysztof Jan Klęczar, mianował Macieja Ostrowskiego, dawnego burmistrza Myślenic, na stanowisko pełnomocnika do spraw współpracy z samorządem terytorialnym. Certyfikat nominacji został wręczony Ostrowskiemu podczas wtorkowego spotkania prasowego, które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Priorytetem naszych działań jest stworzenie solidnych więzi między lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego a centralnymi instytucjami administracji państwowej oraz rządem Rzeczypospolitej Polskiej – zaznaczył Klęczar podczas konferencji prasowej.

Wojewoda Klęczar dodał: „Chcemy wykonywać nasze obowiązki, które stemplują nam przepisy prawne, ale również te, które sami chcemy na siebie wziąć – sprawnie, szybko, przejrzyście i w pełni kompetentnie. W tym celu postanowiliśmy wprowadzić pewne zmiany organizacyjne w strukturze naszego urzędu i mianować specjalnego przedstawiciela do budowania relacji między urzędem a jednostkami samorządu terytorialnego”.

Klęczar podkreślił, że rolą nowego pełnomocnika będzie m.in. wspieranie współdziałania z przedstawicielami samorządu oraz promowanie ich inicjatyw, a także angażowanie samorządu w bieżącą politykę rządu, włączając prezentację nowych rozwiązań, projektów i zobowiązań wynikających z niej.

Dodaj komentarz