Kraków o krok bliżej budowy 111 mieszkań czynszowych dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Krakowa, które miało miejsce w środę, przedstawiciele lokalnej społeczności udzielili swojego poparcia dla propozycji sformułowanej przez Prezydenta Miasta, Jacka Majchrowskiego. Wniosek dotyczył pozyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na realizację inwestycji mieszkaniowej, mającej na celu zwiększenie liczby dostępnych lokali czynszowych. Planowana inwestycja jest częścią długoterminowych działań Gminy Kraków w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej, które prowadzi razem ze Spółdzielnią Inicjatyw Mieszkaniowych Ziemi Krakowskiej.

Planowane wsparcie finansowe pozwoli na sfinansowanie budowy około 111 nowych mieszkań czynszowych. Lokale te powstaną w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Padniewskiego w Krakowie. Szacowany koszt realizacji tej inwestycji wynosi około 36,8 milionów złotych.

Według dokumentów zawartych we wniosku Prezydenta Miasta, wkład finansowy Gminy Miejskiej Kraków w realizację tego przedsięwzięcia ma wynieść 3,6 milionów złotych. Oznacza to, że wnioskowane wsparcie z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa ma również wynosić 3,6 milionów złotych. Wniosek zakłada, że udziały Gminy w SIM Ziemi Krakowskiej będą mogły zostać objęte w ciągu sześciu miesięcy od momentu otrzymania wsparcia.

Prezydent Majchrowski podkreśla w swoim wniosku, że dzięki planowanemu wsparciu możliwa będzie realizacja ważnej inwestycji mieszkaniowej. „Nowo budowane mieszkania będą dostępne dla mieszkańców na zasadach ograniczonego czynszu, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy” – wyjaśnia Majchrowski.

Dodaj komentarz