Kontrowersje wokół wynagrodzeń i odpraw członków zarządu spółki Kraków 5020

Debaty na temat wysokich wynagrodzeń dla członków zarządu spółki Kraków 5020 wywołują oburzenie wśród części radnych i aktywistów. Mimo to, urzędnicy zapewniają, że są one w pełni zgodne z prawem. Kontrowersyjne decyzje dotyczące finansowego traktowania członków zarządu mają wpływ na sytuację tej spółki, która ma połączyć siły z Agencją Rozwoju Miasta Krakowa w następnym roku. Przed tym faktem, zostały podjęte uchwały mające na celu ochronę finansów spółki przed ewentualnymi nadużyciami ze strony jej założycieli.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez radę nadzorczą spółki Kraków 5020, członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenia zmienne w okresie od 7 grudnia 2021 do 31 grudnia 2022, a ich wartość może oscylować od 67 do ponad 90 tysięcy złotych.

Radni zwracają uwagę na szczególnie kontrowersyjny punkt uchwały z 14 kwietnia, który przewiduje przyznanie członkom zarządu 6-krotności wynagrodzenia stałego w przypadku zakończenia lub rozwiązania kontraktu menadżerskiego.

Dane opublikowane na stronie „Co jest nie tak z Krakowem” pokazują, że miesięczne wynagrodzenie brutto prezesa tej spółki wynosi 31 tysięcy złotych, a wiceprezesi otrzymują od 23 do 25 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz