Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie dotycząca zamówień publicznych z lat 2019-2023

Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło działania kontrolne wobec Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W centrum uwagi funkcjonariuszy znajdują się zamówienia publiczne realizowane przez tą jednostkę w okresie od 2019 do 2023 roku.

Od 29 maja 2024 roku, Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Krakowie zajmuje się analizą przestrzegania prawnych procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących przedmiotowych zamówień publicznych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Takie informacje udostępniło Centralne Biuro Antykorupcyjne w środę.

Planowany czas kontroli wynosi trzy miesiące. Istnieje jednak możliwość jej przedłużenia do sześciu miesięcy, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Aleksandra Mikolaszek, rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej, zaznaczyła, że jako instytucja kontrolowana nie mają oni możliwości udzielania szczegółowych informacji na temat przebiegu kontroli. Mogą jedynie potwierdzić te fakty, które zostały już upublicznione przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dodaj komentarz