Kampania edukacyjna w Małopolsce: Jak pomóc dzikiej faunie przetrwać zimę?

Województwo małopolskie, za pośrednictwem Radia Kraków, rozpoczęło kampanię edukacyjną skierowaną do swoich mieszkańców. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie troski o dziką faunę podczas zimowego okresu.

Rada Województwa Małopolskiego informuje, że w ramach kampanii edukacyjnej, Radio Kraków będzie nadawać liczne spoty reklamowe i dyskusje na temat zachowań zwierząt. W audycjach wystąpią różni naukowcy i specjaliści od przyrody, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat zwyczajów różnych gatunków zwierząt.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości o różnorodności gatunkowej zwierząt zamieszkujących miasta, wyjaśnienie powodów ich rosnącej obecności oraz udzielenie praktycznych porad, jak wspierać te zwierzęta podczas zimy. Józef Gawron, wicemarszałek województwa, zapowiedział także konkursy towarzyszące audycjom radiowym.

Z uwagi na postępującą urbanizację, coraz częściej obserwuje się dzikie zwierzęta w obszarach miejskich. To nie tylko mniejsze gatunki, takie jak wiewiórki czy jeże, ale również lisy, szopy, dziki, a nawet łosie. Zwierzęta te coraz częściej zbliżają się do terenów zamieszkanych przez ludzi, przyciągane m.in. dostępem do pożywienia.

W ramach kampanii, władze małopolskie chcą edukować mieszkańców na temat odpowiednich zachowań w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem w mieście. Będą poruszane kwestie takie jak zabezpieczanie śmietników przed zwierzętami poszukującymi jedzenia czy dbanie o małe gryzonie, które jesienią szukają bezpiecznego miejsca do przezimowania. Nie zabraknie też informacji na temat dokarmiania ptaków i utrzymania karmników z nasionami na zimę.

Dodaj komentarz