Jerzy S., aktor, na celowniku wymiaru sprawiedliwości: Kolejna kara za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku

Na początku tygodnia, w Sądzie Rejonowym Kraków-Krowodrza, zapadła decyzja dotycząca przestępstwa drogowego, którego sprawcą był Jerzy S., znany aktor. Ten został oskarżony o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i zmuszony do zapłacenia grzywny na kwotę czterech tysięcy złotych za stworzenie sytuacji zagrożenia na drodze, będąc pod wpływem alkoholu. Wyrok ten jest zgodny z poprzednim orzeczeniem sądu, ale zwiększa sumę nakładanej na niego grzywny.

Wydarzenie, które było przedmiotem sprawy, miało miejsce w październiku 2022 roku. W jego wyniku wszczęto dwa niezależne postępowania prawne. Jedno z nich skupiało się na okolicznościach kierowania przez aktora samochodem w stanie nietrzeźwości.

Osądzone przez sąd w lutym 2023 roku, Jerzy S. został skazany na grzywnę w wysokości 12 tysięcy złotych. Dodatkowo musiał uiścić wkład pieniężny w kwocie sześciu tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Aktor został obciążony także kosztami sądowymi, które wyniosły prawie 4,3 tysiąca złotych. Wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w czerwcu tego samego roku. Skutkiem tego był także trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Dodaj komentarz