Jakie prawa i obowiązki ma wynajmujący i najemca?

Zarówno wynajmujący jak i najemca powinni być świadomi swoich praw i obowiązków – i to jeszcze przed zawarciem umowy najmu. Większość obowiązków i praw wynika z Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie lokatorów, jednak warto pamiętać, że pewne kwestie różnią się w zależności od rodzaju najmu.

Prawa i obowiązki najemcy: o czym warto wiedzieć?

Pierwszym – i najbardziej podstawowym prawem najemcy – jest żądanie wydania lokalu mieszkalnego, czyli możliwość wprowadzenia się do lokalu wynajmowanego na podstawie umowy. Oprócz tego najemca ma też prawo do korzystania z dostępnych mediów, takich jak woda, gaz czy prąd.

Zgodnie z prawem, najemca ma jednak także określone obowiązki. Najważniejszym jest uiszczanie czynszu, opłat za najem i opłat za rachunki wymienione w umowie. Oprócz tego – niezależnie od rodzaju umowy – najemca ma obowiązek utrzymywać lokal w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. Wiąże się to też z obowiązkiem dokonywania ewentualnych napraw – zwłaszcza jeśli chodzi o okna, drzwi, podłogi, urządzenia sanitarne czy meble. Zakres napraw – i to, kto za nie płaci – określa jednak zazwyczaj dokładnie umowa najmu. Najczęściej najemca dokonuje napraw do wyznaczonej kwoty (np. 300 czy 500 zł). Jeśli awaria lub szkoda jest poważniejsza i wymaga większych nakładów finansowych (i nie powstała na skutek działania lub zaniechania najemcy), to koszt ponosi najczęściej wynajmujący. Warto podkreślić to jednak jeszcze raz – wszystko zależy od ustaleń zawartych w umowie między stronami.

Najemca ma też jeszcze jeden istotny obowiązek – związany z zakończeniem najmu. Po okresie najmu lokalu konieczne jest jego odnowienie. Przepisy nie regulują wprost, co należy rozumieć przez odnowienie, jednak przyjmuje się, że chodzi m.in. o odmalowanie sufitów i ścian. Dodatkowo jeśli zużycie poszczególnych elementów składowych mieszkania (np. podłóg czy drzwi) zostanie określone jako ponadmiarowe, najemca może być zobowiązany nawet do ich wymiany lub pokrycia ich dodatkową powłoką. To samo dotyczy mebli (np. kanapy czy foteli). Należy pamiętać, że najemca nie powinien oddawać lokalu w stanie gorszym niż zastany – pomijając kwestię przeciętnego zużycia poszczególnych materiałów czy wyposażenia.

Prawa i obowiązki wynajmującego

Jeśli wynajmujemy mieszkanie w Grzegórzkach to musimy pamiętać, że wynajmujący ma z kolei prawo żądać wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej – niezależnie od rodzaju umowy najmu. Ponadto wynajmującemu przysługuje też – ustawowo – prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy, które zostały wniesione do lokalu. Co istotne – zwłaszcza z punktu widzenia najemcy – wynajmujący może również podnieść czynsz. Musi jednak wypowiedzieć na piśmie dotychczasową wysokość kwoty przy zachowaniu okresu wypowiedzenia.

Co z kolei należy do obowiązków wynajmującego? Pierwszym i najważniejszym jest wydanie lokalu najemcy po zawarciu umowy. Oprócz tego wynajmujący ma też obowiązek zapewnić działanie instalacji i urządzeń, które umożliwiają korzystanie z wody, gazu, ogrzewania i prądu. Ewentualne dodatkowe obowiązki wynajmującego mogą zostać określone w umowie.

Należy pamiętać, że wymienione wyżej prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego należą do najbardziej podstawowych, niezależnych od rodzaju najmu. Wiele kwestii dookreślają umowy, niektóre są uzależnione także od tego, czy zawarta została „zwykła” umowa najmu czy może np. umowa najmu okazjonalnego. Z tego względu przed zawarciem każdej umowy należy dokładnie zorientować się w swoich prawach i obowiązkach – zarówno ustawowych jak i tych wynikających wprost z umowy.

Mieszkania w Grzegórzkach znajdą Państwo pod linkiem https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/krakow/grzegorzki/

Dodaj komentarz