Harmonogram zakończenia budowy drogi ekspresowej S7 Widoma-Kraków, kluczowego odcinka łączącego stolicę z Małopolską

Budowa ekspresowej trasie S7 Widoma – Kraków to nie tylko ważki kawałek autostrady łączącej Warszawę z Krakowem, ale również miejsce powstawania najdłuższej w Polsce estakady na podsuwanych. Oprócz tego fragmentu, aby skończyć całość trasy S7, pozostaje jedynie niewielki, ledwie przekraczający 5 km odcinek S7 Miechów – Szczepanowice. Zastanawiając się nad datą zakończenia budowy całej trasy S7 z Warszawy do Krakowa, warto przyjrzeć się bliżej temu etapowi.

Projekt ekspresowego fragmentu drogi S7 Widoma – Kraków można podzielić na dwie główne sekcje – urbanistyczną i międzymiastową. Obwodnica Krakowa obejmuje miejski segment S7 Widoma – Kraków i spaja się z północnym obwodem Krakowa (S52) na skrzyżowaniu Mistrzejowice, rozciągając się na długości 7,1 km.

Ten skomplikowany projekt obejmuje prace konstrukcyjne prowadzone przez tereny pełne sieci energetycznych, kanalizacyjnych, ogrzewania, telekomunikacji i gazownictwa. Dlatego droga w tej części będzie szersza od części międzymiastowej. S7 będzie tu składać się z dwóch dróg po trzy pasy w każdym kierunku, z dwoma kluczowymi węzłami drogowymi.

Pierwszym jest węzeł Mistrzejowice, który ma służyć jako punkt połączenia z północnym obwodem Krakowa S52, a drugim jest węzeł Grębałów. W pobliżu skrzyżowania Mistrzejowice powstaje 1300-metrowa estakada nad ważną linią kolejową w Nowej Hucie, konstruowana za pomocą techniki nasuwania. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez GDDKiA, jest to najdłuższa estakada budowana tą metodą w Polsce.

Dodaj komentarz