Czy jesteś szczęśliwy? Ranking najszczęśliwszych miast w Polsce

Nowo przeprowadzone badanie ujawniło, które z miast w Polsce cieszą się najwyższym poziomem poczucia szczęścia wśród swoich mieszkańców. Jak się okazało, na czele rankingu umieszczono miasto Kraków. Sprawdź, które inne miasta znalazły się na liście najszczęśliwszych!

Ogólny wskaźnik poczucia szczęścia w Polsce, oceniony subiektywnie przez mieszkańców i wyrażony na skali od 1 do 10, osiągnął poziom 7,08. To wartość wyższa niż ta zanotowana dwa lata wcześniej, kiedy średnia była na poziomie 6,59. Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę szereg czynników, które mogły wpłynąć na spadek odczuwanego poczucia szczęścia w ostatnich latach. Należą do nich takie wydarzenia jak: konflikt zbrojny na Ukrainie, drastyczne podwyżki cen oraz wzrost stóp procentowych powodujący większe obciążenia związane z kredytami hipotecznymi.

Jednak, pomimo tych potencjalnych przeszkód, jak wynika z najnowszego raportu portalu nieruchomości Otodom pt. „Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski 2023”, stopień dobrostanu mieszkańców polskich domów utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Można więc stwierdzić, że mimo niekorzystnej sytuacji globalnej i krajowej, Polacy nadal uważają się za szczęśliwych ludzi.

Dodaj komentarz