Collegium Medicum UJ planuje zawiesić rekrutację na niestacjonarne studia medyczne

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowane w Krakowie, podjęło decyzję o nieorganizowaniu procesu rekrutacyjnego na niestacjonarne studia lekarskie w nadchodzącym roku akademickim. Motywacją do podjęcia tej decyzji jest obserwowane od pewnego czasu malejące zainteresowanie tym trybem kształcenia, a także coraz niższa liczba osób kończąca te studia.

Adam Koprowski, pełniący funkcję rzecznika prasowego tej renomowanej uczelni, przekazał informacje do Polskiej Agencji Prasowej. W tych wyjaśnieniach znalazło się między innymi to, że Collegium Medicum UJ wystąpiło z wnioskiem do ministerstwa zdrowia o możliwość zawieszenia procesu rekrutacji na niestacjonarny kierunek medycyny w ramach tegorocznej rekrutacji. Dodatkowo, uczelnia zaproponowała również możliwość zwiększenia limitów przyjęć na stacjonarne studia medyczne – z 240 do 260 miejsc. Jak stwierdził rzecznik, uczelnia oczekuje teraz na definitywne stanowisko resortu zdrowia w tej sprawie.

Z myślą o przyszłości, Koprowski wyjaśnił przyczyny takiej decyzji. Od 2022 roku obserwuje się spadek zainteresowania kandydatów studiami niestacjonarnymi na kierunku lekarskim. Miało to za skutkiem konieczność uruchomienia dodatkowych naborów na ten kierunek, co wiązało się z rekrutacją osób mających gorsze wyniki maturalne. Jak podkreślił rzecznik, ma to niewątpliwe związane z otwieraniem nowych programów studiów medycznych na wielu innych uczelniach w Polsce.

Dodaj komentarz