Apel władz Krakowa do ministra infrastruktury o ponowną analizę planów dotyczących rozbudowy autostrady A4

W świetle ostatnich zmian związanych z proponowanymi założeniami dotyczącymi rozbudowy autostrady A4 na terenie Krakowa, lokalne władze przekazały stanowisko ministrowi infrastruktury. Apelowano w nim o przemyślenie planów dotyczących dodania trzeciego pasa ruchu i konstrukcji nowego odcinka drogi w pobliżu opactwa oo. benedyktynów w Tyńcu.

Stanowisko, które zostało przedstawione publicznie w środę, jest reakcją na obawy o potencjalne zagrożenie dla obszarów o dużej wartości przyrodniczej i historycznej. Wskazano na potrzebę ochrony tych terenów przed ewentualnym wpływem planowanej inwestycji.

Obecne założenia projektu zakładają rozszerzenie autostrady o łącznie dziesięć pasów ruchu oraz budowę kolejnego mostu na Wiśle w pobliżu węzłów „Bielany” i „Tyniec”. Według prezentowanych koncepcji, ta część inwestycji miałaby przebiegać przez strefę ochronną Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, przez korytarze ekologiczne, obszar Natura 2000 oraz tereny przeznaczone na spacery i rekreację.

Władze Krakowa podkreśliły także, jak ważna jest autostrada A4 dla miejskiego układu komunikacyjnego miasta, jako część IV obwodnicy. W ich opinii, powinno się rozważyć oddzielne jezdnie dla ruchu tranzytowego i miejskiego. Taka decyzja mogłaby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także poprawić efektywność planowanego układu drogowego.

Dodaj komentarz