660. rok akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uroczysta inauguracja i tradycyjny pochód profesorski

W dniu 1 października, niedziela, w prestiżowym budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanym w Krakowie, odbędzie się ceremonialna inauguracja 660. roku akademickiego. To najstarsza uczelnia w Polsce, która na przestrzeni wieków kultywuje swoje tradycje. Jedną z nich jest charakterystyczny pochód profesorów, który rozpoczyna się od Collegium Maius – to najstarszy budynek uniwersytecki – i kończy na ul. Krupniczej. Właśnie tam, w sali Auditorium Maximum UJ, młodzi adepci wiedzy zostaną immatrykulowani.

Inaugurując nowy rok akademicki, Uniwersytet Jagielloński podsumował wyniki tegorocznej rekrutacji na studia oraz przedstawił swoje plany na nadchodzący rok. W ceremonii uczestniczyć będzie każdy z szesnastu wydziałów uczelni, a jego reprezentantem będzie profesor ubrany w togę – jej barwa symbolizuje konkretny wydział.

Jak podkreślił rektor UJ, prof. Jacek Popiel, trwają intensywne prace nad uzyskaniem wpisu pochodu inauguracyjnego UJ na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tej sprawie zorganizowano już publiczne wysłuchanie i konsultacje, a ostateczne decyzje zapadną najprawdopodobniej przed końcem bieżącego roku.

Dodaj komentarz