Zmiany w układzie ulic Krakowa: Asfalt, nowe przystanki i planowany park

Na ulicy Blich dokonano znacznych zmian. Teren przemieniono w asfaltową jezdnię z zatokami postojowymi. Obecnie, głównym celem wykonawców jest przygotowanie terenu rekreacyjnego pod estakadą kolejową. Współpraca miasta z PKP PLK ma zaowocować stworzeniem parku kolejowego na tym obszarze. Identyczną sytuację można obserwować na Halickiej, gdzie powiększono nasyp kolejowy prowadzący do nowego mostu na Wiśle.

Zmiany w krajobrazie miejskim dotknęły również okolic Halickiej i Blich. Proces rozbudowy nasypu kolejowego przy Halickiej został ukończony, a oddziela go od reszty terenu wysoki mur. Dodatkowo, utworzono ścieżkę dla rowerów i pieszych prowadzącą prosto do mostu kolejowego. Przy Blich powstały natomiast estakady kolejowe dla drugiej pary torów. Zamierza się tam w przyszłości stworzyć Park Kolejowy.

W rejonie Grzegórzeckiej doszło do konstrukcji nowego przystanku kolejowego oraz przebudowy zabytkowego wiaduktu znajdującego się pod Halą Targową. Obecnie prowadzone są porządki na terenach, które mają stać się Parkiem Kolejowym, dzięki wysiłkom miasta Kraków oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dodaj komentarz