Zmiany w organizacji ruchu na dwóch kluczowych skrzyżowaniach w Krakowie

22 czerwca wprowadzono zmiany w organizacji ruchu drogowego na dwóch kluczowych skrzyżowaniach w Krakowie, a mianowicie na punkcie przecięcia ulic Krasińskiego, Kościuszki i Konopnickiej oraz tam, gdzie krzyżują się ulica Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i Kościuszki. Działania te są związane z dalszym postępem prac przy przebudowie ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki.

Kontrahent odpowiedzialny za modernizację tych dwóch dróg rozpoczął kolejne etapy prac. Na odcinku ulicy Zwierzynieckiej od Filharmonii do ulicy Małej udało mu się już położyć torowisko. Teraz podobne zadanie czeka go na odcinku między ulicą Małą a Felicjanek. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, kontynuowane są prace brukarskie.

Na ulicy Kościuszki znaczna część robót została już wykonana na terenie pętli Salwator. Pierwszy dzień wakacji przyniósł duże zmiany, zwłaszcza w obszarze dwóch ważnych skrzyżowań: Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej oraz Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki.

Na pierwszym z nich rozpoczęto przebudowę układu infrastruktury podziemnej. Po zakończeniu tych prac przystąpi się do układania konstrukcji pod torowisko i samego torowiska, a w finalnym etapie zostanie położona nowa nawierzchnia jezdni. Z kolei po przeciwnej stronie ulicy Kościuszki, przy pętli Salwator, prowadzone są prace nad budową krawężników, chodników oraz wjazdu w ulicę św. Bronisławy.

Dodaj komentarz