Zmiana nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kiedy wejdzie w życie?

Debata na temat zmiany nazwy krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej została ostatecznie zakończona. 5 września bieżącego roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, zatwierdził ustawę, która wprowadza nową nazwę dla tej prestiżowej instytucji. Od teraz uczelnia będzie nosić miano „Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Warto zauważyć, że nowe określenie zacznie obowiązywać od 1 października 2023 roku.

Należy przypomnieć, że proces zmiany nazwy rozpoczął się od uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przyjętej 30 sierpnia 2023 roku. Ta składała się na przemianowanie dotychczasowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Potem, 5 września tego samego roku, ustawa zdobyła poparcie prezydenta Andrzeja Dudy poprzez jej podpisanie. Oficjalna zmiana nazwy nastąpi po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać od 1 października 2023 roku.

Dodaj komentarz