Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie i Mobilis Sp. z o.o. łączą siły

Rozpoczęcie nowej dekady współpracy między Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie a firmą Mobilis Sp. z o.o. zostało sformalizowane podpisaniem nowej umowy na kolejne 10 lat. W rezultacie tej umowy, przewoźnik będzie rocznie pokonywał dystans około 9,5 mln kilometrów na różnych liniach autobusowych. Dla lepszego zrozumienia tej liczby można sobie wyobrazić, że jest to odległość odpowiadająca możliwości podróży wzdłuż równika niemal 240 razy.

W ramach nowej umowy, Mobilis Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za obsługę 29 linii autobusowych (wzrost z obecnie obsługiwanych 19). Skład floty będzie obejmował 151 pojazdów: 91 przegubowych autobusów napędzanych gazem ziemnym (CNG), dodatkowo 43 standardowe autobusy na CNG, 6 autobusów MIDI+ również na CNG, 6 spalinowych autobusów Mini spełniających normę emisji spalin Euro6 oraz 5 autobusów Mini o napędzie elektrycznym. Wedle umowy, wszystkie te pojazdy, które będą obsługiwały krakowskie ulice w nadchodzącym roku, nie będą starsze niż z 2024 roku.

Ważnym datą w obecnej umowie jest 19 października 2024 roku, od kiedy zacznie obowiązywać nowy kontrakt. Zgodnie z planem, Miasto Kraków zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia kwotę 1 383 802 894 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że ta kwota może zostać skorygowana w przypadku przyszłych waloryzacji.

Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości dla dalszych prac nad eliminacją tzw. białych plam transportowych. Są to obszary, na których mieszkańcy Krakowa mają obecnie ograniczony dostęp do komunikacji miejskiej.

Dodaj komentarz