Zapowiedź modyfikacji krakowskiej uchwały krajobrazowej

Krakowska uchwała krajobrazowa, która wprowadzona została nieco ponad rok temu, doczeka się wkrótce zmian. Jednym z punktów proponowanych do modyfikacji jest zasada dotycząca ekspozycji reklam na rusztowaniach podczas trwania prac remontowych. Chociaż zapis ten był stworzony z założeniem, że będzie stosowany jedynie na czas trwania prac remontowych, zauważono pewne nadużycia. Bowiem niektóre rusztowania są utrzymywane po zakończeniu remontów lub są stawiane pod pretekstem fałszywych remontów, wyłącznie w celu wywieszenia na nich reklam.

W związku z tym urzędnicy postanowili powiedzieć dość i planują usunąć omawiany zapis z uchwały. Sytuacje, kiedy na rusztowaniu eksponowana jest reklama, a prace remontowe nie są prowadzone, wywołują frustrację i stanowią dość często stosowaną praktykę omijania obecnie obowiązujących przepisów uchwały krajobrazowej.

Przygotowany projekt zmian w uchwale ma być prezentowany po okresie wakacyjnym. Wówczas radni będą mieli możliwość głosowania nad jego przyjęciem.

Między innymi radni dostrzegają jeszcze jeden mankament obecnej formy uchwały. Zasady te niekorzystnie wpływają na działalność przedsiębiorców oraz rzemieślników, którzy mają problem z umieszczeniem zwyczajnego szyldu lub tablicy informacyjnej. To z kolei negatywnie odbija się na efektach ich pracy.

Pomimo tych niedociągnięć, nie sposób zaprzeczyć, że wprowadzenie uchwały krajobrazowej wpłynęło korzystnie na estetykę krakowskich budynków. Wiele z nich przedtem było dosłownie obsypane pstrokatymi reklamami.

Dodaj komentarz