Zabytkowy krzyż z 1906 roku w Zesławicach pod ochroną

Inicjatywa nadania ochrony 117-letniemu krzyżowi, stanowiącemu zabytek w miejscowości Zesławice, została podjęta przez Antoniego Łapajerskiego, społecznego opiekuna zabytków. Było to spowodowane planami konstrukcyjnymi drogi S7, które nie uwzględniały obecności owego krzyża na terenie inwestycji. Istniało ryzyko uszkodzenia historycznej struktury podczas prac budowlanych. W związku z tym Łapajerski postanowił skierować sprawę do Miejskiego Konserwatora Zabytków, apelując o interwencję. W efekcie konserwator wydał rekomendacje zapewnienia ochrony nie tylko krzyżowi, ale również drzewom rosnącym w jego otoczeniu na czas realizacji robót drogowych.

Krzyż, zwany 'Bożą Męką’, datowany jest na rok 1906 i znajduje się wśród czterech jesionów położonych na niewielkim zboczu przy trakcie prowadzącym do Raciborowic. Tereny te należały niegdyś do cystersów z Mogiły, a po przeciwległej stronie drogi znajdowały się zabudowania folwarczne.

Na dolnej belce pionowej krzyża, zarówno z przodu jak i po bokach, widnieją wykute w drewnie symbole oraz narzędzia Męki Pańskiej. W dolnej części, bezpośrednio nad bazą krzyża, wyryto datę 1906. Figura Chrystusa została odlana z żelaza. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, drewno w wielu miejscach było mocno zniszczone. Krzyż jest przechylony w prawą stronę, a jego pęknięta pionowa belka została zabezpieczona stalowymi płaskownikami, prawdopodobnie już w latach 50-tych XX wieku.

Dodaj komentarz