Zabytki Małopolski otrzymują wsparcie finansowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłoszone w piątek ukazały, że zabytki na terenie Krakowa oraz całej Małopolski otrzymają znaczącą pomoc finansową. W sumie, w całym kraju dofinansowanie z tego programu uzyskało ponad 4,8 tys. projektów, a całkowita suma przyznanych środków wynosi aż 2,51 miliarda złotych.

Na realizację projektów w Małopolsce przeznaczono niemal 202 miliony złotych. Dzięki tym funduszom możliwe będzie przeprowadzenie konserwacji i remontów wielu cennych zabytków regionu. Na liście obiektów docelowo objętych wsparciem znajduje się między innymi zamek królewski na Wawelu, kościół parafialny pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza zlokalizowany w Kościelisku, czy też drewniana bożnica w Gminie Wiśniowa. Przewidziano również renowację dworku Emila Zegadłowicza, który mieści się w Gorzeniu Górnym nieopodal Wadowic.

Program rządowy, którego głównym celem jest poprawa stanu i odnowienie polskich zabytków, jest skierowany do samorządów i obejmuje wsparcie finansowe na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem kultury Piotrem Glińskim prezentowali rezultaty najnowszego naboru wniosków do programu na konferencji prasowej, która odbyła się 14 lipca w Warszawie.

Dodaj komentarz