Wzrost ruchu na płatnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków w 2023 roku

Wskaźniki z 2023 roku pokazują, że płatny odcinek autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem był używany przez średnio 48,1 tys. pojazdów dziennie. To stanowi wzrost o 3% w porównaniu do danych z poprzedniego roku, 2022. Spółka zarządzająca tym odcinkiem drogi, Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), która jest częścią Grupy Stalexport Autostrady, zgłosiła znaczne zwiększenie dochodów z opłat za przejazd na tym odcinku. Dochody te wzrosły o niebagatelne 128% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając sumę 111,7 mln zł.

SAM posiada koncesję na zarządzanie płatnym odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. W minionym tygodniu spółka podała wyniki finansowe i statystyki związane z ruchem na tej trasie za rok 2023.

Z zaprezentowanych przez spółkę danych wynika, że średnie natężenie ruchu na tym koncesjonowanym odcinku autostrady A4 wzrosło z 46,8 tys. pojazdów średnio na dobę w 2022 r. do 48,1 tys. pojazdów na dobę w 2023 r. Szczegółowe liczby pokazują, że średnia liczba samochodów osobowych korzystających z tej trasy wzrosła do 40,1 tys., co oznacza wzrost o 3,7 proc. rok do roku. Z drugiej strony średnia liczba pojazdów ciężarowych korzystających z tego odcinka spadła do 8,1 tys., czyli o 0,6 proc.

Spółka zarządzająca autostradą podała również, że przychody z opłat za przejazd w 2023 roku wyniosły około 503,5 mln zł. To stanowi wzrost o 23% w porównaniu z rokiem 2022, kiedy to przychody te wynosiły 413,9 mln zł. Spółka wyjaśniła, że różnica między dynamiką wzrostu natężenia ruchu a wzrostem przychodów wynika z zmian w wysokości stawek opłat za przejazd, które zostały wprowadzone 4 lipca 2022 r. i 3 kwietnia 2023 r.

Dodaj komentarz