44 ekodoradcy wspierali mieszkańców 15 gmin w ramach czteroletniego projektu Eko Team

15 gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska skorzystało z usług 44 ekodoradców w ramach czteroletniego projektu pod nazwą Eko Team. Jego celem było informowanie i wsparcie mieszkańców w procesie wymiany konwencjonalnych źródeł energii na bardziej ekologiczne. Projekt ten, o wartości 3 mln euro, był finansowany ze środków Unii Europejskiej, które pokryły 2,7 mln euro kosztów.

Aktywności te były realizowane od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2024 roku. Zarówno Kraków, jak i 14 sąsiednich gmin, które są częścią Metropolii Krakowskiej, brały w nich udział. Wielkość wsparcia finansowego, jakie projekt otrzymał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego poprzez instrument ELENA, wynosiła 2,7 mln euro.

Dodaj komentarz