Wymiana nawierzchni i remont wiaduktów na odcinku A4 między Krakowem a Katowicami

Stalexport Autostrada Małopolska planuje przeprowadzenie wymiany nawierzchni na koncesyjnym, płatnym odcinku autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami, począwszy od drugiej połowy 3. kwartału bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana na poszczególnych, krótkich odcinkach, a jej integralnym elementem będą także prace remontowe związane z wiaduktami.

Pierwsze roboty związane z renowacją nawierzchni mają rozpocząć się na przełomie sierpnia i września, obejmując fragment trasy pomiędzy Miejscami Obsługi Podróżnych w Kępnicy/Zastawiu a węzłem Balin (od km 362 do km 369). Ostatecznie prace mają objąć obie jezdnie autostrady A4 – od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Balice (od km 340 do km 401). Kolejność realizacji inwestycji na poszczególnych fragmentach będzie ustalana we współpracy z wykonawcą.

Zarówno odpowiednie utrzymanie infrastruktury odcinka A4 Katowice-Kraków, jak i remonty jego elementów, takich jak nawierzchnie czy obiekty inżynieryjne (w tym mosty i wiadukty), wynikają nie tylko z przepisów prawnych, ale także z postanowień umowy koncesyjnej. Jak podkreśla Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz ma obowiązek przekazania autostrady władzom publicznym w 2027 roku w stanie doskonałym, tj. nie wymagającym kolejnych remontów i modernizacji na następne lata.

Dodaj komentarz