Wykrywanie prób nielegalnego przejścia granicy przez Syryjczyków na lotnisku Kraków-Balice

W przeciągu ostatnich kilku tygodni, strażnicy graniczni działający na terenie lotniska Kraków-Balice zauważyli wzmożoną aktywność pod kątem prób nielegalnego wjazdu do Polski. W tym konkretnym przypadku, podejrzenie wzbudziło dwóch obywateli Syrii.

Dwaj młodzi mężczyźni, mający zaledwie 20 i 24 lata, przybyli do stolicy Małopolski na pokładzie samolotu z Grecji. W czasie procedury kontrolnej wykazali fałszywe dokumenty tożsamości, naśladujące oryginalne włoskie dowody osobiste. Ta sytuacja natychmiast zwróciła uwagę funkcjonariuszy, którzy postanowili przeprowadzić dodatkowe sprawdzenie prawne tych osób.

Za popełnione przestępstwo, obaj cudzoziemcy zostali ukarani grzywnami w kwocie 1500 zł każdy oraz musieli pokryć koszty sądowego postępowania. Jak to standardowo bywa w tego typu przypadkach, komendant Straży Granicznej na krakowskim lotnisku wszczął również procedury administracyjne mające na celu deportację mężczyzn do ich ojczyzny.

Dodaj komentarz