Wspólne wysiłki Urzędu Miasta Krakowa, Politechniki Krakowskiej i firmy InPost na rzecz zazielenienia otoczenia Szkoły Podstawowej nr 110

Z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa, w sojuszu z Politechniką Krakowską i firmą InPost, rusza projekt mający na celu transformację i zwiększenie ilości zieleni w obszarze Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie. Wszystko to osiągnąć ma poprzez pilotażowy projekt badawczo-dydaktyczny „Nasze szkolne ogrody”, na mocy którego powstanie plan zagospodarowania otwartych przestrzeni szkoły.

Założenia projektu obejmują konceptualizację wykorzystania terenów szkolnych w sposób zrównoważony i uprzyjemniający dla uczniów, rodziców oraz personelu szkoły. Planowane jest zielone zagospodarowanie całego obszaru szkoły, również obu boisk, które planowane są do remontu w ramach innego porozumienia placówki. Na czele prac nad tworzeniem koncepcji stoją studenci i naukowcy z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Firma InPost zobowiązała się do finansowania projektu, podczas gdy koordynacją przedsięwzięcia zajmie się Urząd Miasta Krakowa.

Projekt „Nasze szkolne ogrody” ma na celu promowanie społecznego zaangażowania w kształtowanie polityki miejskiej, szczególnie poprzez udział w planowaniu przestrzennym. Nie bez znaczenia jest również fakt, że studenci zaangażowani w projekt zdobędą cenne praktyczne umiejętności zawodowe, które mogą okazać się nieocenione podczas poszukiwania pracy po ukończeniu edukacji.

Dodaj komentarz