Wprowadzenie artystycznej instalacji na Plac Wolnica w Krakowie

Plac Wolnica w Krakowie stał się miejscem, gdzie można zobaczyć niecodzienne ławki. Te nie są jednak zwyczajnymi siedziskami, ale stanowią część instalacji artystycznej zaprojektowanej na podstawie inspiracji płynącej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego. Projekt ten powstał dzięki współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

Instalacja nazwana „Przepływy” jest dziełem Olafa Ciruta – malarza, projektanta i ilustratora, a także absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Cirut pokazał swoje umiejętności twórcze we współpracy z Muzeum Etnograficznym, czerpiąc inspirację bezpośrednio ze znalezisk zgromadzonych w muzealnych magazynach. Podczas tworzenia swojego projektu, artysta skupił się na kolekcji ruchomych zabawek wykonanych tradycyjnie i ręcznie.

Specyficzne ławki zaprojektowane przez Ciruta opierają się na solidnych „zębach”, a ich siedziska zrobione są z łączonego modrzewia. Dwie z nich zostały wyposażone w oparcia, podczas gdy pięć pozostałych jest bez nich.

Podczas procesu twórczego, Cirut miał okazję zapoznać się bliżej z zawartością magazynów muzeum. Wybrano dla niego zestaw zabawek, które wywarły na nim największe wrażenie. Były to tzw. „traczyki” – niewielkie figurki mężczyzn, odwzorowujących dawne metody przecinania belek drewnianych na deski. Ruch piły i rytm „zębów” szczególnie zachwycił artystę.

Dodaj komentarz