Wakacyjna rewolucja: bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół podstawowych w Krakowie

Podczas okresu letnich ferii, tak jak to ma miejsce w trakcie roku szkolnego, młodzi uczniowie krakowskich placówek oświatowych będą mieli możliwość korzystania z miejskiego transportu publicznego bez ponoszenia żadnych kosztów. To efekt decyzji podjętej przez prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego, który o nowym rozwiązaniu poinformował społeczność za pośrednictwem mediów społecznościowych w wyjątkowy dzień – Dzień Dziecka.

Planowane jest, że jeszcze w czerwcu br., na forum Rady Miasta Krakowa, zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczącej tej kwestii. Celem jest sfinalizowanie wszystkich formalności do końca tego miesiąca, tak by nowe przepisy weszły w życie z początkiem lipca.

Trzeba przypomnieć, że w poprzednich latach letnie, od 1 lipca do końca sierpnia, studenci krakowskich szkół musieli posiadać ważne bilety ulgowe oraz legitymacje szkolne potwierdzające uprawnienie do skorzystania z ulgi podczas podróży miejskim transportem publicznym. Bezpłatne przejazdy na liniach dziennej i nocnej komunikacji miejskiej były dostępne tylko w ciągu roku szkolnego, od 1 września do 30 czerwca.

Nowe zasady nie zwalniają jednak uczniów ze szkół podstawowych z obowiązku posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej podczas podróży. Ten fakt został podkreślony przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, który nadal wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego status ucznia.

Dodaj komentarz