W Krakowie po roku obowiązywania ograniczeń w sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych odnotowano zadowalające efekty

Uchwała Krakowa, która wprowadzała ograniczenia w sprzedaży detalicznej alkoholu podczas godzin nocnych, zaczęła obowiązywać 1 lipca 2023 roku. Dokładnie rok później, zarówno władze miasta, funkcjonariusze policji i straży miejskiej, jak i pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, mogą zauważyć wyraźne rezultaty jej wprowadzenia.

Ograniczenie sprzedaży alkoholu było skierowane do wszystkich sklepów w Krakowie i obejmowało okres od północy do 5.30 rano. Wyjątek stanowiły jednak lokale gastronomiczne, takie jak restauracje czy bary, które nie zostały objęte tym zakazem.

W wyniku wprowadzenia tej uchwały odnotowano znaczący spadek liczby interwencji policyjnych w godzinach nocnych. Analiza danych z 12-miesięcznego okresu (od lipca 2023 do czerwca 2024) pokazuje, że liczba interwencji związanych ze spożyciem alkoholu zmniejszyła się o 48,5% w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to regulacja nie była jeszcze obowiązująca.

Również straż miejska zauważyła wyraźne zmniejszenie liczby zgłoszeń w godzinach, kiedy obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu. W ciągu pierwszych 12 miesięcy od wprowadzenia uchwały, liczba zgłoszeń spadła o 31,2%, a liczba wykroczeń ujawnionych przez straż miejską zmniejszyła się o 47,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Uchwała miała również pozytywny wpływ na liczbę interwencji policyjnych na terenie Krakowa w ciągu całego dnia. W porównaniu z okresem przed wprowadzeniem regulacji, liczba interwencji związanych ze spożyciem alkoholu spadła aż o 30,9% w ciągu roku obowiązywania uchwały.

Dodaj komentarz