Nowy termin wprowadzenia zmienionych zasad parkowania w Krakowie uchwalony przez Radę Miasta

3 lipca, podczas sesji Rady Miasta Krakowa, podjęta została decyzja o przesunięciu terminu wprowadzenia nowych regulacji dotyczących płatnego parkowania. Uchwała, przyjęta 32 głosami „za”, przy dwóch osobach wstrzymujących się od głosu i braku głosów „przeciw”, zakłada, że poszerzona strefa płatnego parkowania wejdzie w życie dopiero 10 sierpnia 2026 roku. Jest to dokładnie dwa lata później niż pierwotnie planowano.

Przypomnijmy, że początkowo zakładano, iż od 5 sierpnia 2024 roku obowiązywać będą nowe taryfy dla parkowania. Zmienione ceny miały dotyczyć zarówno mieszkańców Krakowa, jak i osób przyjezdnych. Planowany wzrost opłat miał nie dotyczyć jednak osób posiadających Kartę Krakowską. Dodatkowo, różnica w kosztach miała występować jedynie przy korzystaniu z płatności mobilnej.

Niemniej jednak, termin wprowadzenia powyższych zmian zostaje przesunięty. Wynika to z faktu unieważnienia przez wojewodę małopolskiego części uchwały, która dotyczyła wprowadzenia nowych zasad płatności, ograniczając je wyłącznie do formy mobilnej. Radni złożyli odwołanie od tej decyzji, które zostało pozytywnie rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jednakże, wojewoda nie zakończył sprawy i złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wydany wyrok. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadnie i czy stanie się to jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz