Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie planuje poszerzenie oferty o kierunki medyczne

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie jest w trakcie pracy nad rozszerzeniem oferty edukacyjnej o co najmniej dwa nowe kierunki związane z medycyną, a mianowicie pielęgniarstwo i medycynę. Jak dotąd, uczelnia zawarła 15 umów o współpracy z różnymi placówkami medycznymi w regionie Małopolski, wszystko to w celu przygotowania się do wprowadzenia tych nowych kierunków. Wszystko wskazuje na to, że przyszli studenci pielęgniarstwa będą mogli rozpocząć naukę na UKEN już od października 2024 roku, czyli od początku nowego roku akademickiego.

Ważnym krokiem w tym procesie było utworzenie Instytutu Nauk Medycznych w organizacji uczelni, które miało miejsce 1 września poprzedniego roku na mocy zarządzenia rektora UKEN. Prorektor ds. kształcenia i rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN, podkreśla, że plany te zostały włączone do strategii rozwoju uczelni na lata 2023-2030. Pierwsi studenci pielęgniarstwa mają zacząć edukację już 1 października 2024 roku, a rekrutacja na studia medyczne planowana jest najpóźniej na rok akademicki 2025/2026.

Przez ostatnie prawie pięć miesięcy, uczelnia wykonuje wiele prac związanych z przygotowaniem nowych programów studiów, pozyskiwaniem odpowiednich wykładowców i nawiązywaniem współpracy z instytucjami medycznymi. To wszystko ma na celu umożliwić przyszłym studentom kierunków medycznych zdobywanie praktycznej wiedzy oraz odbywanie staży i praktyk. Jak informuje UKEN, wszystko to jest możliwe dzięki zaangażowaniu dr Anny Prokop-Staszeckiej, prof. UKEN, koordynatorki ds. utworzenia Instytutu Nauk Medycznych powołanej przez rektora uczelni, która wcześniej była dyrektorem Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, a także pracowników działu dydaktyki i praktyk UKEN.

Dodaj komentarz