Spadek liczby urodzeń i migracji w Małopolsce w 2022 roku

Rok 2022 przyniósł znaczne spadki na polu demograficznym w Małopolsce. W regionie ten obserwowano ogromny spadek liczby nowo narodzonych dzieci – ponad 31 tysięcy, co stanowiło zjawisko o 6,6% mniej powszechne niż w roku poprzednim. Rok 2021 odnotował bowiem ponad 33 tysiące urodzeń. W całym kraju spadek wyniósł 8%. Kraków, jako największe miasto regionu, również zarejestrował mniej urodzeń – w sumie 8 265, co jest o 4,7% mniej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano 8 671 narodzin. Według danych przekazanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie, wskaźnik urodzeń na tysiąc mieszkańców wyniósł zarówno w miastach jak i na wsi 9 i 9,1 odpowiednio.

GUS informuje także, że mediana wieku mieszkańca Małopolski wynosiła w ubiegłym roku 40,7 lat, podczas gdy średnia dla całego kraju to 42,3 lata. Oznacza to, że połowa mieszkańców Małopolski nie osiągnęła jeszcze tego wieku. Dodatkowo, ludność powyżej 65 lat stanowiła niemal 18% społeczności tego regionu.

W roku 2022 Małopolska zanotowała również przyrost nowych stałych mieszkańców – łącznie pojawiło się ich aż 4,1 tysiąca. GUS podaje również, że na terenie tego regionu zameldowało się 37,2 tysięcy osób, natomiast wymeldowało się ich o niewiele mniej – dokładnie 33,1 tysiąca. Saldo migracji na pobyt stały okazało się więc dodatnie, choć było o ok. 700 osób mniejsze niż rok wcześniej – kiedy to wyniosło aż 4,8 tysiąca osób.

Po uwzględnieniu wszystkich tych danych okazuje się, że pod koniec grudnia roku 2022 Małopolska liczyła sobie aż 3 miliony 429 tysięcy mieszkańców. W skali kraju stanowiło to niewiele ponad 9% ogółu populacji. W porównaniu do roku poprzedniego jest to jednak spadek o ok. 1400 osób (0,04%) – dla całego kraju spadek wyniósł aż 0,4%. Liczba mieszkańców obszarów miejskich zmniejszyła się o około 4700 osób, natomiast na terenach wiejskich wzrosła ona o około 3300 osób.

Dodaj komentarz