Serwis i naprawa wind załadowczych

Windy załadowcze, zwane inaczej również podestami ruchomymi załadowczymi, to platformy używane w samochodach dostawczych i ciężarowych. Są one powszechnie wykorzystywane przy załadunku i rozładunku, z tego powodu niezbędne są przeglądy konserwacyjne burt załadowczych oraz naprawa uszkodzonych wind samochodowych.

Zgodnie z definicją windy załadowcze, czyli podesty ruchome załadowcze, to platformy wykorzystywane do podnoszenia ładunków podczas załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych. Windy załadowcze wyposażone są w napęd hydrauliczny. 

Wszystkie windy załadowcze podlegają dozorowi technicznemu. W przypadku urządzeń o udźwigu do 250 kg, które nie są przeznaczone do transportu osób, stosowana jest uproszczona forma dozoru technicznego. Natomiast wobec pozostałym podestów ruchomych załadowczych stosowana jest ograniczona forma dozoru technicznego. 

Decyzja zezwalająca na eksploatację wind załadowczych

Aby winda załadowcza mogła być dopuszczona do eksploatacji, musi zostać zarejestrowana w lokalnej jednostce UDT. Eksploatujący musi uzyskać decyzję umożliwiającą wykorzystanie platformy załadowczej na podwoziu samochodowym. 

Do uzyskania zezwolenia na eksploatację podestów ruchomych załadowczych potrzebne jest złożenie wniosku o przeprowadzenie badania odbiorczego. Podczas takiej kontroli sprawdzany jest stan techniczny urządzenia oraz jego dokumentacja. Weryfikowane jest również jego oznakowania i zgodność wyposażenia windy załadowczej z wyposażeniem wskazanym w dokumentacji.

Serwis i naprawa wind załadowczych

Serwis wind załadowczych obejmuje badanie odbiorcze widny oraz doraźne badania kontrolne, doraźne eksploatacyjne oraz doraźne powypadkowe i doraźne poawaryjne. Każde badanie powinno być przeprowadzone w obecności eksploatującego lub osoby przez niego upoważnionej, konserwatora i inspektora UDT.

Doraźne badanie kontrolne to badanie, którego celem jest wskazanie, czy eksploatujący urządzenie wdrożył zalecenia przekazane w protokole poprzedniego badania oraz czy w trakcie eksploatacji nie powstały uszkodzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkowania windy. 

Doraźne badanie eksploatacyjne ma zweryfikować, czy wykonana modernizacja, naprawa oraz demontaż i ponowny montaż platformy zostały wykonane poprawnie. 

Doraźne badania powypadkowe i poawaryjne mają określić przyczyny wypadku oraz wskazać stan techniczny wraz z zaleceniami do naprawy platformy. Badania takie wykonywane są na wniosek eksploatującego. 

Profesjonalny i kompleksowy serwis oraz naprawa wind załadowczych umożliwia zminimalizowanie ryzyka powstawania niespodziewanych awarii i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie urządzenia. 

Dodaj komentarz