Są plany zazielenienia Placu Bohaterów Getta!

Na wniosek mieszkańców Krakowa, głosujących na projekt zgłoszony w Budżecie Obywatelskim, betonowy Plac Bohaterów Getta stanie się piękniejszy. Renowację terenu zaplanowano na 2024 rok. Zarząd Miasta Krakowa ogłosił przetarg 10 lutego. Celem modernizacji placu jest dodanie zieleńców.

Zabetonowany plac w Krakowie zmieni swoje oblicze

Plac Bohaterów Getta został zmodernizowany w 2005 roku i przybrał wtedy smutną, betonową postać. Jak tłumaczą urzędnicy, w tamtym czasie nie uświadamiano sobie jeszcze konsekwencji związanych ze zmianami klimatu. Zmiany na krakowskim placu nie są jednak inicjatywą urzędników, a mieszkańców, którzy zgłosili pomysł w Budżecie Obywatelskim na 2022 rok. 10 lutego ogłoszono przetarg, a zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2024 roku. Już teraz wiadomo, że zazielenienie placu nie będzie prostym zadaniem. Zdecydowano o wykopaniu części betonowych płyt i zastąpienie ich zieleńcami z trawą i krzewami. Jest to jednak wstępny pomysł, a dokładny plan zagospodarowania terenu nie jest jeszcze znany. Mamy nadzieję na piękną zmianę, która poprawi komfort mieszkańców Krakowa.

Dodaj komentarz