Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem autorstwa Franciszka Wyspiańskiego z 1867 r. wraca na swe miejsce przy ul. Krupniczej

W środę nieopodal Centrum Młodzieży im. dr. Jordana, położonego przy krakowskiej ulicy Krupniczej, pojawiła się przeniesiona tutaj rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ta zabytkowa figura, stworzona w roku 1867, jest dziełem Franciszka Wyspiańskiego, ojca znanej postaci literackiej – Stanisława Wyspiańskiego. Rzeźba ta przez lata przemierzała drogi tej ulicy, zmieniając swoje miejsce ekspozycji.

Barbara Mendera-Ziemińska, reprezentująca Centrum Młodzieży im. dr. Jordana, przypomniała, że cały proces przenoszenia rzeźby z jej tymczasowego miejsca pobytu zakończył się właśnie w środę. Znajdowała się ona w ogrodzie ośrodka Caritas Archidiecezji Krakowskiej na ulicy Źródlanej w Krakowie i stamtąd rozpoczęła swe podróżowanie jesienią 2019 roku.

Podczas całego procesu rzeźba poddała się gruntownej konserwacji. Odtworzono również cokół do którego został prawidłowo zamontowany zachowany fragment z gzymsem. Figurze usunięto daszek, którego nie miała w swoim pierwotnym wyglądzie, a także przemalowania, które pozwoliły odzyskać jej oryginalny, kamienny charakter.

Ukierunkowane na rekonstrukcję historycznej marmurowej tablicy działania podjęto na podstawie fotografii wykonanej przez Ignacego Kriegera. Tablica ta znalazła swoje miejsce na cokole. Ponadto, druga kamienna tablica zawisła w drugiej wnęce po prawej stronie cokołu. Na niej umieszczono inskrypcję, która obejmuje takie informacje jak: imię i nazwisko twórcy rzeźby – Franciszka Wyspiańskiego, nazwiska fundatorów oraz datę powstania oryginalnej rzeźby i datę jej konserwacji i umieszczenia na ulicy Krupniczej pod numerem 38.

Dodaj komentarz