Rozwój sektora usług wspólnych dla biznesu w Polsce: Kraków niezmiennie na prowadzeniu

Według najnowszych danych analizy przeprowadzonej przez Grafton Recruitment, liczba pracowników w sektorze usług wspólnych dla biznesu na terenie Polski przekracza 435 tysięcy osób. To obszar, który odnotował 8-procentowy wzrost zatrudnienia w ciągu ostatniego roku, co stanowi zaskakująco wysoki wskaźnik.

Niezwykle interesującym jest fakt, że centrum tego dynamicznie rozwijającego się sektora nie jest Warszawa, jak mogłoby się wydawać. Zgodnie z informacjami podanymi przez Mateusza Skibę, menedżera ds. relacji z klientami w Grafton Recruitment, prym wiedzie Kraków. W tym malowniczym mieście działa już 284 centra usług wspólnych, które zapewniają miejsca pracy dla blisko 98 tysięcy osób.

Chociaż stolica kraju nie jest liderem, tempo wzrostu zatrudnienia jest tam najwyższe. Obecnie zatrudnienie w sektorze usług wspólnych dla biznesu w Warszawie to około 95 tysięcy osób, zaś we Wrocławiu – 63 tysiące.

Dane wynikające z analizy pokazują, że Polska przyciąga coraz więcej nowych inwestorów. Jednocześnie obserwuje się trend związany z rozbudową już istniejących centrów i rozszerzaniem obsługiwanych procesów. Sektor zdumiał rynek w 2023 roku, kiedy wzrost zatrudnienia wyniósł 8 procent, podczas gdy prognozowano tylko 3 procent.

Dodaj komentarz