Rozpoczęcie współpracy Politechniki Krakowskiej i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w celu kształcenia specjalistów z energetyki jądrowej

Politechnika Krakowska i krakowski Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, będący częścią Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynają współpracę. Powodem jest plan uruchomienia nowego kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie „energetyka jądrowa” na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki tej uczelni. Kierunek ten ma ruszyć już od roku akademickiego 2024/2025. Liczba dostępnych miejsc dla studentów którzy będą chcieli podjąć te studia, wynosić ma 36. Naboru przyszłych studentów planuje się dokonać zimą. Studenci będą mieli możliwość kształcenia się w laboratoriach Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

W czwartek doszło do uroczystego podpisania umowy o współpracy pomiędzy ww. uczelnią a Instytutem Fizyki Jądrowej PAN. Umowa ta dotyczyła zarówno rozwoju kadry inżynierskiej i badawczej w obszarze energetyki jądrowej w Polsce, jak i prowadzenia wspólnych badań naukowych. W trakcie tego wydarzenia, Instytut miał okazję zaprezentować swoje laboratoria, posiadaną aparaturę i urządzenia oraz ich możliwości.

Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata, podkreślił znaczenie tej inicjatywy w kontekście obecnej sytuacji energetycznej w Polsce i planów budowy elektrowni jądrowej. Zwrócił uwagę na potrzebę wykorzystania kompetencji kadry naukowej w procesie kształcenia młodych specjalistów z tego obszaru. Wskazał również na fakt, że firma amerykańska budująca pierwszą polską elektrownię jądrową w Pomorzu, zakłada realizację około 40 procent wszystkich prac związanych z tym projektem na terytorium Polski. To stanowi wyzwanie dla kraju, które nie dysponuje jeszcze dużą grupą specjalistów z tego zakresu. Dlatego właśnie Politechnika Krakowska postanowiła stawić czoła temu wyzwaniu, proponując nowy kierunek studiów.

Dodaj komentarz