Rozbudowa głównej arterii Krakowa: al. 29 Listopada zbliża się do końca

Obecnie trwa intensywna rozbudowa jednej z głównych dróg w Krakowie, al. 29 Listopada. Prace koncentrują się na odcinku pomiędzy ulicą Woronicza a granicą miasta. Według informacji podanych przez miejski Zarząd Inwestycji, prace są już na etapie ponad 70% zaawansowania i większość nowo wybudowanej infrastruktury jest już dostępna dla użytkowników drogi. Przewiduje się, że całość prac zakończy się jeszcze w tym roku.

Projekt rozbudowy al. 29 Listopada to druga pod względem skali oraz znaczenia inwestycja infrastrukturalna w północnej części miasta. Zlecenie zostało przydzielone konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i STRABAG Sp. z o.o., które podjęło się realizacji zadania na podstawie umowy podpisanej w 2017 roku, według formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Całość projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Prace w terenie ruszyły jesienią 2020 roku. Odcinek drogi prowadzącej w kierunku Warszawy, długości około 2,6 km, jest rozbudowywany do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, z dodatkowym pasem przeznaczonym dla komunikacji publicznej na niektórych odcinkach. W ramach inwestycji planowane są również przebudowy skrzyżowań, budowa nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz montaż ekranów akustycznych. Jak dotąd, ukończono już remont dwóch wiaduktów kolejowych.

Dodaj komentarz