"Rowerem do pracy" – coroczna akcja promująca zrównoważony transport w Krakowie

W kontekście promowania zrównoważonego transportu, krakowskie firmy zatrudniające co najmniej 50 osób mają możliwość przystąpienia do akcji „Rowerem do pracy”. Kampania ta ma na celu przyczynienie się do poprawy jakości powietrza oraz rozładowania korków na drogach. Pracodawcy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w akcji do dnia jutrzejszego.

Akcja „Rowerem do pracy” trwa od 1 marca do 30 listopada. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej i wypełniają go pracodawcy. Nie są przyjmowane zgłoszenia indywidualne.

Obecnie przeprowadzana jest ósma edycja tego miejskiego projektu. Jak podaje Urząd Miasta Krakowa, w ubiegłej, dużo większej edycji kampanii w 2022 r., udział wzięło 2,3 tysiąca osób z 200 firm i instytucji. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wynika, że aż 43% uczestników nadal regularnie jeździło rowerem do pracy po zakończeniu akcji. Dodatkowo, 60% respondentów wybrało rower jako środek transportu częściej, również poza dojazdami do pracy. Co trzecia osoba zadeklarowała chęć poruszania się rowerem również zimą. Niemal wszyscy uczestnicy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach akcji.

Edycja 2023 roku była ograniczona do miesięcy październik i listopad, ponieważ jej zakres został zmniejszony w celu przetestowania nowego, specjalnie stworzonego portalu internetowego dedykowanego akcji.

W tegorocznej edycji kampanii „Rowerem do pracy” uczestnicy muszą korzystać z tego dedykowanego portalu, aby rejestrować swoje przyjazdy rowerem do miejsca pracy i z powrotem do domu.

Dodaj komentarz