Reorganizacja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego zgodnie z europejskimi wytycznymi

Opierając się na rekomendacjach Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, Śląski Ogród Zoologiczny podjął decyzję o likwidacji funkcjonującego od wielu lat minizoo. To miejsce miało miejsce w Krakowie i cieszyło się dużym uznaniem wśród odwiedzających tego rodzaju obiekty. Pracownicy krakowskiego ogrodu twierdzą, że zwiedzający potrafią przeznaczyć nawet kilka godzin na eksplorację tego niewielkiego miejsca ze zwierzętami.

Zgodnie z wytycznymi wspomnianego stowarzyszenia, ogród zoologiczny dążący do optymalnej organizacji swojej przestrzeni oraz dbałości o dobrostan zwierząt powinien wprowadzić pewne zmiany w swojej strukturze. Jedną z takich zmian była właśnie likwidacja minizoo, które przez lata było popularne wśród turystów i mieszkańców miasta.

Pomimo ogromnej popularności tej części ogrodu zoologicznego, władze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego postanowiły postawić na priorytetowe traktowanie wytycznych europejskich i dostosowanie się do nich, mając na uwadze zarówno potrzeby zwierząt, jak i oczekiwania odwiedzających. W ten sposób ogród dąży do podnoszenia standardów opieki nad zwierzętami, a także do oferowania atrakcji na równie wysokim poziomie jakości.

Dodaj komentarz