Badanie reakcji mieszkańców Krakowa na obecność dzików w mieście

Zauważalny wzrost liczby dzików przebywających w różnych dzielnicach Krakowa spowodował, że pojawiły się pytania dotyczące reakcji mieszkańców miasta na te zwierzęta. Grupa studentów z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowała się zbadać tę kwestię.

Głównym celem przeprowadzonego przez nich badania jest zbadanie postrzegania obecności dzików przez krakowian oraz określenie miejsc, w których te zwierzęta są najczęściej spotykane. Twórcy projektu mają zamiar na bazie tych wyników analizować relacje pomiędzy ludźmi a dzikami oraz dociec, jakie uczucia towarzyszą mieszkańcom podczas takich interakcji.

Dr Joanna Tusznio, opiekun naukowy badań, podkreśliła, że jednym z oczekiwanych rezultatów będzie stworzenie mapy emocji związanych ze spotkaniami z dzikami. Mapa ta pozwoli na zaobserwowanie, w których lokalizacjach dzikie zwierzęta są odbierane przez mieszkańców miasta w sposób pozytywny lub negatywny. Dodatkowo, badacze planują sprawdzić teoretyczne aspekty związane z wpływem wartości przyrodniczych na odbiór spotkań z dzikami.

Dodaj komentarz