Remont al. Solidarności w Krakowie: szczegółowy harmonogram prac i utrudnień drogowych

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, od poniedziałku 17 czerwca, rozpoczną się prace remontowe na al. Solidarności. Remont będzie dotyczył odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Orkana i Struga, a skrzyżowaniem z aleją Przyjaźni i ulicą Mierzwy. W tym samym dniu przewidziana jest również wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Struga.

Pierwszym etapem remontu będzie wykonanie prac brukarskich po stronie parku Szwedzkiego na wspomnianym fragmencie al. Solidarności. W związku z tym, kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi zwężeniami jezdni.

Natomiast prace brukarskie na skrzyżowaniu al. Solidarności z ulicą Struga znajdują się już na ostatnim etapie. W najbliższym tygodniu przewidziane są prace asfaltowe, które zostały zaplanowane wg następującego harmonogramu:

W nocy z 17 na 18 czerwca planowane jest frezowanie i układanie warstwy wiążącej na zewnętrznym pasie ruchu. Wówczas obowiązywać będzie zakaz skrętu w prawo w ulicę Orkana od strony placu Centralnego. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu do ulicy Orkana przez ulicę Bulwarową. Ponadto, na odcinku prowadzonych prac obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Przystanek autobusowy „Struga” zostanie tymczasowo przeniesiony poza teren remontu. Przejazd przez skrzyżowanie w relacji Orkana – Struga zostanie zachowany, a ruchem będzie kierować osoba uprawniona.

W nocy z 18 na 19 czerwca przewidziane jest frezowanie i układanie warstwy wiążącej na wewnętrznym pasie ruchu. Wówczas nie będzie możliwości skrętu w lewo w ulicę Struga ani zawracania od strony placu Centralnego. Wyjazd z ulicy Orkana na al. Solidarności będzie możliwy tylko w prawo, w kierunku centrum Nowej Huty. Objazdy do ulic Strugi i Orkana będą prowadzone przez przełączkę na wysokości ulicy Bulwarowej oraz skrzyżowanie na wysokości ulicy Przyjaźni, Mierzwy i al. Solidarności.

W nocy z 19 na 20 czerwca planowane jest układanie warstwy ścieralnej na zewnętrznym pasie ruchu. Wówczas również obowiązywać będzie zakaz skrętu w prawo w ulicę Orkana od strony placu Centralnego, zakaz zatrzymywania się na długości prowadzonych prac oraz przeniesienie przystanku autobusowego „Struga” w bezpieczne miejsce, poza terenem prac. Przejazd przez skrzyżowanie w relacji Orkana – Struga zostanie zachowany, a ruchem będzie kierować osoba uprawniona.

Dodaj komentarz