Rekrutacja na stanowisko ławnika na kadencję 2024–2027

Celem objęcia roli ławnika nie jest wymóg posiadania prawniczego wykształcenia, lecz kandydat powinien posiadać minimum dyplom szkoły średniej. Wiek osób ubiegających się o to stanowisko musi się mieścić w przedziale od 30 do 70 lat. Ponadto, osoba ta musi cieszyć się nienaganną reputacją.

W związku z końcem kadencji obecnych ławników, którzy zostali wybrani w roku 2019 i których kadencja upływa 31 grudnia, rozpoczęto proces rekrutacji na nową kadencję obejmującą lata 2024-2027. Osoby zainteresowane ubieganiem się o funkcję ławnika mają czas na zgłoszenie swojej kandydatury oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów do dnia 30 czerwca.

W ramach tego naboru przewiduje się zapełnienie liczby 283 wolnych miejsc na stanowisku ławnika. Każdy chętny, spełniający wcześniej wymienione warunki, może zgłosić swój udział w rekrutacji, by mieć szansę zostać wybranym na kadencję 2024-2027 i współdecydować o losach spraw sądowych jako ławnik.

Dodaj komentarz