Przetarg na koncepcję techniczno-ekonomiczno-środowiskową dla drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic unieważniony przez GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podjęła decyzję o anulowaniu przetargu, który miał na celu opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przyszłej drogi ekspresowej S7, prowadzącej z Krakowa do Myślenic. Przyczyną unieważnienia była rezygnacja z zawarcia kontraktu ze strony Transprojektu Gdańskiego, firmy, która złożyła najbardziej atrakcyjną propozycję finansową.

GDDKiA dokonała rozstrzygnięcia w tej sprawie na początku października, wybierając Transprojekt Gdański jako wykonawcę projektu drogi S7 od Krakowa do Myślenic. Firma zdobyła kontrakt dzięki ofercie wynoszącej 26,5 mln zł. Z uwagi na brak odwołań od innych podmiotów biorących udział w przetargu, zarówno GDDKiA, jak i Transprojekt Gdański zaczęli procedury zmierzające do formalizacji umowy.

Jednakże sytuacja uległa zmianie, gdy Transprojekt Gdański zdecydował się wycofać ze względu na błąd w kalkulacji kosztów, jaki zaszedł w składanej przez nich ofercie. Informację o tej decyzji przekazano do GDDKiA w ciągu ostatniego tygodnia – wyjaśnił Kacper Michna reprezentujący krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodaj komentarz