Przemiana historycznego dworu: plany Zarządu Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej ma zamiar w bieżącym roku zgłosić projekt przekształcenia i unowocześnienia historycznego dworu w Wadowie do listy inwestycji rankingowych. Prace budowlane, jeśli projekt zostanie zatwierdzony, mogłyby się rozpocząć w latach 2024-2026. Po zakończeniu renowacji, obiekt miałby zostać domem kultury pod zarządem Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta. Wewnątrz znajdzie miejsce filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Starania mieszkańców XVII dzielnicy, dążących do remontu Dworu Badenich od wielu lat, zaowocowały inicjatywą zgłoszenia tego projektu do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa pod hasłem „Niechże się każdy dowie, że zbieramy fundusze na remont Dworu w Wadowie”.

W latach ubiegłych, ZZM próbował zainicjować dialogi techniczne mające na celu wypracowanie umowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego adaptacji tego miejsca. Jednak wysokie koszty projektu i dążenie miasta do zapewnienia społeczności funkcji kulturalnych i społecznych, zamiast przekształcenia dworu w obiekt komercyjny, skutkowało brakiem zgłoszeń. W międzyczasie, ZZM starał się o dodatkowe finansowanie, w tym ze Środowiskowego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa – informuje krakowski magistrat.

Dodaj komentarz