Przekształcenie organizacji ruchu na Moście Grunwaldzkim i plany jego remontu

Zmiany w organizacji ruchu na Moście Grunwaldzkim zostaną wprowadzone już w czerwcu, przy czym z jednym pasem ruchu dostępnym dla kierowców jadących od strony Wawelu. Planowany na przyszły rok remont mostu oraz te zmiany mają na celu umożliwienie kontynuowania korzystania z mostu do momentu zbudowania nowej przeprawy.

Biorąc pod uwagę analizę wykonaną przez Politechnikę Krakowską, Most Grunwaldzki będzie mógł bezpiecznie służyć mieszkańcom do 2038 roku. Kiedy ten termin minie, most zostanie demontowany, a na jego miejscu powstanie nowy obiekt komunikacyjny, który połączy Stare Miasto z Dębnikami.

Opisane zmiany oraz planowany remont są konieczne, aby przeprawa mogła dalej funkcjonować przez kolejne kilkanaście lat. Nowa organizacja ruchu, która ma odciążyć most, wejdzie w życie już w najbliższym czerwcu. Zostanie wprowadzone ograniczenie tonażowe do 7,5 tony i zamknięcie skrajnego pasa ruchu dla samochodów od strony Wawelu, co umożliwi wykorzystanie go jako ścieżki rowerowej. Ta nowa organizacja będzie identyczna z tym, co obowiązywało na moście kilka lat temu, i będzie utrzymana do momentu ukończenia nowego mostu.

W międzyczasie trwają prace przygotowawcze do remontu mostu. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyłonił już w końcu maja firmę, która ma za zadanie przygotować projekt prac remontowych i uzyskać niezbędne zgody do ich realizacji. Zgodnie z warunkami umowy, firma ta ma na to czas do marca przyszłego roku.

Dodaj komentarz