Propozycja utworzenia strefy do konsumpcji alkoholu na świeżym powietrzu w Krakowie

Dominik Jaśkowiec, radny miejski, zasugerował, że władze miasta powinny przeprowadzić konsultacje społeczne, mające na celu zbadanie opinii obywateli na temat stworzenia specjalnej strefy na bulwarach wzdłuż Wisły. W tych wyznaczonych obszarach mieszkańcy i turyści mogliby legalnie spożywać napoje o niskiej zawartości alkoholu. Jednakże, Straż Miejska w Krakowie wyraziła obawę, że realizacja tego pomysłu mogłaby pociągnąć za sobą konieczność zwiększenia liczby patroli w tych rejonach. Taka sytuacja mogłaby z kolei negatywnie wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa w innych częściach miasta.

Samo wyjaśnienie propozycji przez radnego Jaśkowca sugeruje, że konsultacje społeczne pozwoliłyby nie tylko określić potencjalne lokalizacje dla takich stref, ale również ustalić dodatkowe regulacje. Przykładowo, mogłyby one obejmować górną granicę procentowej zawartości alkoholu dozwolonej w napojach konsumowanych w tych obszarach. Co więcej, toczyłaby się dyskusja na temat tego, czy w ogóle warto wprowadzić takie strefy.

Wcześniej, Dominik Jaśkowiec wraz z Tomaszem Urynowiczem, niezależnym radnym województwa małopolskiego, stworzyli projekt uchwały o nazwie „Uwolnić piwo pod chmurką”. Ten projekt zakłada utworzenie specjalnych obszarów w Krakowie, gdzie możliwe byłoby konsumowanie alkoholu na otwartym powietrzu. Stowarzyszenie Nowa Generacja również zaprezentowało podobny pomysł, lecz ich propozycja ograniczała potencjalną strefę tylko do Bulwaru Kurlandzkiego.

Dodaj komentarz