Prace przy budowie węzła Grębałów na trasie drogi ekspresowej S7 przekształcają układ ruchu na ulicy Kocmyrzowskiej

Z dniem 25 stycznia, czwartek będącej aktualną datą, na ulicy Kocmyrzowskiej nastąpi zmiana układu ruchu drogowego związana z trwającymi pracami przy węźle Grębałów, który jest elementem trasy drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków Nowa Huta. W odległości około 100 metrów pomiędzy przystankiem o nazwie „Wańkowicza” a budowanym węzłem drogowym, pas ruchu prowadzący w stronę Kocmyrzowa zostanie zwężony. Pomimo zmiany organizacji ruchu, możliwość poruszania się w obu kierunkach zostanie zachowana, jednak wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h. W tym specyficznym miejscu planowane jest wykonanie przepustu pod ulicą Kocmyrzowską.

Nowo budowany fragment drogi ekspresowej ma długość 18,3 km i stanowi połączenie między dwoma już istniejącymi węzłami – Widoma oraz Kraków Nowa Huta. Jak informuje Kacper Michna, reprezentujący krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w ramach prowadzonych prac przewidziano budowę czterech węzłów (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów) oraz realizację obiektów inżynieryjnych, dróg dojazdowych i technologicznych, murów oporowych, przejazdów awaryjnych a także wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

Michna dodaje również, że modernizacji ulegną już istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (w tym zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Nie zapomniano o pieszych i rowerzystach – dla nich przeznaczone są chodniki oraz ścieżki rowerowe. Zadbano o oświetlenie uliczne oraz infrastrukturę techniczną.

Dodaj komentarz